Monthly Archives: Tháng Năm 2019


  • Trẻ tự kỷ hóa “thần đồng” Tại sao lại thế?

    Trẻ tự kỷ hóa “thần đồng” Tại sao lại thế?

    Rất nhiều người thắc mắc, vì sao một số trẻ tự kỷ lại trở thành “thần đồng” Toán học, âm nhạc, hội họa… Bệnh tự kỷ Trên thực tế có một số trẻ tự kỷ trở thành “thần đồng” Toán học, âm nhạc, hội họa… Vậy, vì sao lại có một số trẻ không thể tương tác […]