Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap 2023 vừa cập nhật

Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap

Dưới đây là danh sách key bản quyền dùng để kích hoạt Windows 10. Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM Uniform Home Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFM – Quê hương-Quốc gia cụ thể:6CPVTT: 6CPVTT W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Chuyên nghiệp N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Giáo dục: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Giáo dục N-WK2HD2GBJPQ4 Doanh nghiệp N : DPH2V -TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 Bạn cũng có thể ủng hộ nhà phát hành! _________________________________________________________________________ Bước 1: Kiểm tra phiên bản Windows của bạn để biết bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 nào. Bước 2: Vào CMD Click chuột phải vào biểu tượng cửa sổ “Start” rồi chọn Command Prompt (Admin)! Bước 3: Nhập lệnh: “slmgr /ipk xxx”, trong đó XXX là key tương ứng với phiên bản bạn đang sử dụng để kích hoạt. Mình đang dùng Windows 10 pro nên mình dùng key tương ứng: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX để thay cho thẻ xxx Bước 4: Tiếp tục gõ “slmgr /skms kms8.msguides.com” trong CMD Bước 5: Gõ ” slmgr /ato” và nhấn Enter. Ở bước này bạn cần đợi một lúc, khoảng 1 phút sẽ có thông báo hiện ra. Nếu không, hãy nhấn Enter một vài lần nữa và bạn đã sẵn sàng. Bước 6: Kiểm tra xem Windows có bản quyền hay không. Bạn ra ngoài desktop kiểm tra: Nếu vẫn còn dòng chữ trong vòng tròn đỏ: nghĩa là bạn kích hoạt chưa thành công Nếu mất thông báo: nghĩa là Windows đã kích hoạt thành công ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vậy là xong! Bây giờ là một bước quan trọng nữa để bật Sub và Like cho mike!!!! THXXX!

Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2jktXFi9RTc

Tags của Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap: #Cách #Active #Windows #không #Cần #Phần #mềm #Chỉ #với #CMD #Thành #Công #JrSoap

Bài viết Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap có nội dung như sau: Dưới đây là danh sách key bản quyền dùng để kích hoạt Windows 10. Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM Uniform Home Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFM – Quê hương-Quốc gia cụ thể:6CPVTT: 6CPVTT W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Chuyên nghiệp N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Giáo dục: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Giáo dục N-WK2HD2GBJPQ4 Doanh nghiệp N : DPH2V -TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 Bạn cũng có thể ủng hộ nhà phát hành! _________________________________________________________________________ Bước 1: Kiểm tra phiên bản Windows của bạn để biết bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 nào. Bước 2: Vào CMD Click chuột phải vào biểu tượng cửa sổ “Start” rồi chọn Command Prompt (Admin)! Bước 3: Nhập lệnh: “slmgr /ipk xxx”, trong đó XXX là key tương ứng với phiên bản bạn đang sử dụng để kích hoạt. Mình đang dùng Windows 10 pro nên mình dùng key tương ứng: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX để thay cho thẻ xxx Bước 4: Tiếp tục gõ “slmgr /skms kms8.msguides.com” trong CMD Bước 5: Gõ ” slmgr /ato” và nhấn Enter. Ở bước này bạn cần đợi một lúc, khoảng 1 phút sẽ có thông báo hiện ra. Nếu không, hãy nhấn Enter một vài lần nữa và bạn đã sẵn sàng. Bước 6: Kiểm tra xem Windows có bản quyền hay không. Bạn ra ngoài desktop kiểm tra: Nếu vẫn còn dòng chữ trong vòng tròn đỏ: nghĩa là bạn kích hoạt chưa thành công Nếu mất thông báo: nghĩa là Windows đã kích hoạt thành công ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vậy là xong! Bây giờ là một bước quan trọng nữa để bật Sub và Like cho mike!!!! THXXX!

Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap 2023 vừa cập nhật 1

Từ khóa của Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap: active phần mềm

Thông tin khác của Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap:
Video này hiện tại có 558 lượt view, ngày tạo video là 2020-03-04 22:04:04 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=2jktXFi9RTc , thẻ tag: #Cách #Active #Windows #không #Cần #Phần #mềm #Chỉ #với #CMD #Thành #Công #JrSoap

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách Active Windows 7,8,10 không Cần Phần mềm Chỉ với CMD 100% Thành Công | Jr_Soap.