Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 2023 vừa cập nhật

Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 - Chương trình 1 2023 vừa cập nhật 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 - Chương trình 1 2023 vừa cập nhật 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 - Chương trình 1 2023 vừa cập nhật 2

Xem ngay video Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1

Xem thêm: Chương Trình Tu Học An Cư 3 Tháng Hè – Dành Cho Đạo Viện/Nhóm/Cá Nhân và Gia Đình Bài: Ba Người Báo Ân Bà Lão ——— ———- – — – Ngày thứ ba: Đối tượng quán chiếu 1. Quán chiếu những hành động quá khứ của mình: Vì tham của cải, tham thân, danh sắc, tham danh (tham danh), tham ăn, tham ngủ, mình đã tạo những nghiệp ác nào. ? 2. Quán chiếu quả báo phải trả trong đời này. 3. Quán chiếu nhân quả quả báo mình sẽ phải trả từ nghiệp ác của mình. 4. Hãy bắt đầu sám hối và xác nhận lời Phật dạy: “Tâm không biết đủ, chỉ lo tham lam thì tội tăng thêm” là đúng, cần phải giác ngộ về điều đó. Ngày Thứ Tư: Đối Tượng Quán Tưởng 1. Quán chiếu về sự sợ hãi quả báo, nhận ra rằng không có gì có thể hưởng thụ từ tâm tham lam. 2. Quán chiếu là thường biết quý trọng và trân trọng những người chung quanh vì họ giúp chúng ta thực tập bố thí và đoạn trừ lòng tham. 3. Quán chiếu xác nhận rằng kẻ thù duy nhất của anh ta là tâm vô ích của anh ta, và không có kẻ thù nào khác. 4. Khẳng định lời Phật dạy: “Nếu tâm không biết đủ, chỉ quan tâm đến tham lam thì tội tăng thêm” là đúng; từ đó siêng năng thực hành giới luật, thực hành Pháp để loại bỏ các bất thiện trong tâm. ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết thuộc chủ đề khác: *** Văn Khảm Tại Rok: ***Hướng Dẫn Nghi Thức Tụng Kinh: ***Chánh Pháp Thờ Phượng: ***Tên Sự Nghiệp: ​ ***Lễ Cầu Siêu Quyết Định: ***Tu Tập Phật Tử Tại Gia: ***Giới Thề Tả Chủ:​Kính mời quý vị tham gia các nhóm, page để giải đáp thắc mắc và kết bạn: *Personal: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): *Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ *Web page: *Group: Tâm sự với bà. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): ​ * Group: CLB Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia Đình Phật Tử: * MP3: – SoundCloud: – NhacCuaTui : .

Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=hTAg7KD0wnU

Tags của Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1: #Cách #nhận #diện #kẻ #thù #Chu #kỳ #Chương #trình

Bài viết Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 có nội dung như sau: Xem thêm: Chương Trình Tu Học An Cư 3 Tháng Hè – Dành Cho Đạo Viện/Nhóm/Cá Nhân và Gia Đình Bài: Ba Người Báo Ân Bà Lão ——— ———- – — – Ngày thứ ba: Đối tượng quán chiếu 1. Quán chiếu những hành động quá khứ của mình: Vì tham của cải, tham thân, danh sắc, tham danh (tham danh), tham ăn, tham ngủ, mình đã tạo những nghiệp ác nào. ? 2. Quán chiếu quả báo phải trả trong đời này. 3. Quán chiếu nhân quả quả báo mình sẽ phải trả từ nghiệp ác của mình. 4. Hãy bắt đầu sám hối và xác nhận lời Phật dạy: “Tâm không biết đủ, chỉ lo tham lam thì tội tăng thêm” là đúng, cần phải giác ngộ về điều đó. Ngày Thứ Tư: Đối Tượng Quán Tưởng 1. Quán chiếu về sự sợ hãi quả báo, nhận ra rằng không có gì có thể hưởng thụ từ tâm tham lam. 2. Quán chiếu là thường biết quý trọng và trân trọng những người chung quanh vì họ giúp chúng ta thực tập bố thí và đoạn trừ lòng tham. 3. Quán chiếu xác nhận rằng kẻ thù duy nhất của anh ta là tâm vô ích của anh ta, và không có kẻ thù nào khác. 4. Khẳng định lời Phật dạy: “Nếu tâm không biết đủ, chỉ quan tâm đến tham lam thì tội tăng thêm” là đúng; từ đó siêng năng thực hành giới luật, thực hành Pháp để loại bỏ các bất thiện trong tâm. ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết thuộc chủ đề khác: *** Văn Khảm Tại Rok: ***Hướng Dẫn Nghi Thức Tụng Kinh: ***Chánh Pháp Thờ Phượng: ***Tên Sự Nghiệp: ​ ***Lễ Cầu Siêu Quyết Định: ***Tu Tập Phật Tử Tại Gia: ***Giới Thề Tả Chủ:​Kính mời quý vị tham gia các nhóm, page để giải đáp thắc mắc và kết bạn: *Personal: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): *Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ *Web page: *Group: Tâm sự với bà. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): ​ * Group: CLB Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia Đình Phật Tử: * MP3: – SoundCloud: – NhacCuaTui : .

Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 - Chương trình 1 2023 vừa cập nhật 4

Từ khóa của Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1: cách nhận biết

Thông tin khác của Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1:
Video này hiện tại có 42961 lượt view, ngày tạo video là 2021-07-30 20:52:59 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=hTAg7KD0wnU , thẻ tag: #Cách #nhận #diện #kẻ #thù #Chu #kỳ #Chương #trình

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1.