How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11 2023 vừa cập nhật

How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11 2023 vừa cập nhật

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11

Đầu tiên, bật máy tính của bạn. Sau đó kết nối cáp USB của máy in Canon MF3010 từ máy in với máy tính Windows 11. Bật máy in. Sau đó đi đến liên kết được cung cấp dưới đây (liên kết). Trang web của Canon sẽ tự động mở và tự động phát hiện các hệ điều hành. Thật không may, trang web này không có sẵn trình điều khiển cho hệ điều hành Windows 11, nhưng đừng lo Hệ điều hành Windows 10 Trình điều khiển máy in Canon MF3010 hoạt động 100% cho hệ điều hành Windows 11. loại vừa thay đổi thành trình điều khiển. Và chỉ cần nhấp vào tìm kiếm. Sau đó, chúng tôi tìm trình điều khiển của mình và sau đó nhấp vào trình điều khiển. Sau đó nhấp vào tải xuống. Sau đó, bạn có thể giải nén tệp hoặc chạy trực tiếp với tư cách quản trị viên tệp này.. để thiết lập thủ công Chỉ cần nhấp vào bắt đầu và vào bảng điều khiển, nhấp vào thiết bị và máy in Nhấp vào thêm máy in. Chỉ cần nhấp vào máy in tôi muốn không có trong danh sách. Nhấp vào thêm máy in cục bộ trên máy in mạng có cài đặt thủ công. Cổng in chỉ cần chọn cổng USB. Sau đó bấm vào có một đĩa và đi đến thư mục mà chúng tôi sẽ giải nén. vào thư mục và nhấp vào tệp cnlboka64.inf, nhấp vào ok, nhấp vào canon MF3010 nhấp vào tiếp theo. nhấp vào kết thúc Và máy in của chúng tôi đã được cài đặt trong Windows 11. liên kết.

How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MCtDuBmOLvQ

Tags của How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11: #Download #amp #Install #Canon #MF3010 #Printer #Drivers #Windows

Bài viết How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11 có nội dung như sau: Đầu tiên, bật máy tính của bạn. Sau đó kết nối cáp USB của máy in Canon MF3010 từ máy in với máy tính Windows 11. Bật máy in. Sau đó đi đến liên kết được cung cấp dưới đây (liên kết). Trang web của Canon sẽ tự động mở và tự động phát hiện các hệ điều hành. Thật không may, trang web này không có sẵn trình điều khiển cho hệ điều hành Windows 11, nhưng đừng lo Hệ điều hành Windows 10 Trình điều khiển máy in Canon MF3010 hoạt động 100% cho hệ điều hành Windows 11. loại vừa thay đổi thành trình điều khiển. Và chỉ cần nhấp vào tìm kiếm. Sau đó, chúng tôi tìm trình điều khiển của mình và sau đó nhấp vào trình điều khiển. Sau đó nhấp vào tải xuống. Sau đó, bạn có thể giải nén tệp hoặc chạy trực tiếp với tư cách quản trị viên tệp này.. để thiết lập thủ công Chỉ cần nhấp vào bắt đầu và vào bảng điều khiển, nhấp vào thiết bị và máy in Nhấp vào thêm máy in. Chỉ cần nhấp vào máy in tôi muốn không có trong danh sách. Nhấp vào thêm máy in cục bộ trên máy in mạng có cài đặt thủ công. Cổng in chỉ cần chọn cổng USB. Sau đó bấm vào có một đĩa và đi đến thư mục mà chúng tôi sẽ giải nén. vào thư mục và nhấp vào tệp cnlboka64.inf, nhấp vào ok, nhấp vào canon MF3010 nhấp vào tiếp theo. nhấp vào kết thúc Và máy in của chúng tôi đã được cài đặt trong Windows 11. liên kết.

How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11 2023 vừa cập nhật 1

Từ khóa của How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11: tải drivers

Thông tin khác của How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11:
Video này hiện tại có 19706 lượt view, ngày tạo video là 2021-12-09 10:45:00 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=MCtDuBmOLvQ , thẻ tag: #Download #amp #Install #Canon #MF3010 #Printer #Drivers #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: How to Download & Install Canon MF3010 Printer Drivers in Windows 11.