Liên hệ

Văn phòng Đại diện tại Việt Nam:

Lầu 3, phòng 301, Tòa nhà City View

12 Mạc Đỉnh Chi, Q. 1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 38233697

Khu học xá Balestier:

9 Ah Hood Road, Singapore 329975

Khu học xá Henderson

98 Henderson Road, Singapore159543