OpenGL Course – Create 3D and 2D Graphics With C++

OpenGL Course - Create 3D and 2D Graphics With C++ 1

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 OpenGL Course - Create 3D and 2D Graphics With C++ 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2OpenGL Course - Create 3D and 2D Graphics With C++ 3

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG OpenGL Course - Create 3D and 2D Graphics With C++ 3

OpenGL Course – Create 3D and 2D Graphics With C++


Tìm hiểu cách sử dụng OpenGL để tạo đồ họa vector 2D và 3D trong khóa học này. Khóa học của Victor Gordan. Kiểm tra kênh của anh ấy: 💻 Mã: Xem bình luận trên cùng để biết thêm tài nguyên. ⭐️ Nội dung ⭐️ Giới thiệu 0:00:00 Giới thiệu khóa học Cài đặt 0:00:00 Tải xuống 0:02:11 Thiết lập VS Project 0:02:50 Tạo GLFW 0:03:29 Giải pháp xây dựng GLFW 0:04:03 Nhập thư viện 0:04:53 Định cấu hình VS 0:06:02 Hoàn tất và kiểm tra cửa sổ 0:06:36 Khởi tạo GLFW 0:07:03 Định cấu hình GLFW 0:08:26 Tạo cửa sổ 0:09:53 Trong khi vòng lặp 0:11:01 OpenGL Viewport 0:11:36 Giải thích bộ đệm 0:12:55 Thêm màu 0:14:03 Nhận xét cho Window Triangle 0:14:25 Đường ống đồ họa 0:16:56 Mã nguồn bóng 0:17:24 Vertices 0:18: 54 Vertex và Fragment Shader 0:20:45 Chương trình Shader 0:21:36 Vertex Buffer Object 0:24:35 Vertex Array Object 0:26:57 Cleaning Up 0:27:34 Rendering Loop 0:28:38 Nhận xét cho Triangle Bộ đệm chỉ mục 0:29:24 Tam giác bình thường 0:29:47 Dọc trùng lặp 0:30:06 Giải pháp 0:30:26 Bộ đệm chỉ mục 0:30:51 Thực hiện 0:32:22 Nhận xét cho việc tổ chức bộ đệm chỉ mục 0:32:33 Giới thiệu về tổ chức 0:32:43 Tập tin văn bản Shader 0:33:21 Lớp Shader 0:35:27 Lớp VBO 0:36:18 EB Lớp O 0:36:35 Lớp VAO 0:37:36 Thêm lớp vào Main.cpp 0:37:59 Nhận xét để tổ chức Shader 0:38:34 Giới thiệu về Shader 0:38:44 Thuộc tính của Shader 0:38:57 Vertex Shader 0:40:01 Fragment Shader 0:40:17 Thêm màu 0:41:23 Sửa đổi lớp VAO 0:41:54 Vertex Attribute Pointer Giải thích 0:43:09 linkMã thuộc tính 0:43:19 Nội suy 0:43: 50 Uniforms 0:46:08 Lỗi Kiểm tra Shader 0:46:29 Nhận xét cho Shader Kết cấu 0:46:39 Các loại kết cấu 0:46:54 stb Thư viện 0:47:58 Hình vuông 0:48:14 Kích thước kết cấu 0:48 : 37 Nhập vào một hình ảnh 0:49:19 Tạo kết cấu 0:49:43 Đơn vị kết cấu 0:50:19 Các loại nội suy 0:51:11 Ánh xạ kết cấu 0:52:27 Gán hình ảnh cho kết cấu 0:53: 10 lỗi 0:53:21 Mipmaps 0:53:50 Tọa độ Texture 0:54:15 Vertex và Fragment Shader 0:54:51 Hoàn thiện 0:55:39 Texture Class 0:55:56 Nhận xét cho Textures Going 3D 0: 56: 01 Giới thiệu về Going 3D 0:56:11 Hiệu chỉnh 0:56:23 Ma trận 0:56:57 GLM 0:57:26 Các kiểu tọa độ 0:58:35 Biến đổi Ma trận ion 0:59:13 Khởi tạo ma trận 0:59:41 Ma trận xem & chiếu 1:01:16 Nhập ma trận 1:01:53 Ma trận Phép nhân cuối cùng 1:02:07 Kim tự tháp 1:02:41 Xoay & hẹn giờ 1:03 : 11 Độ sâu đệm 1:03:36 Nhận xét cho Máy ảnh 3D đi 1:04:11 Tệp tiêu đề 1:05:04 Các chức năng cơ bản của lớp máy ảnh 1:05:54 Thay đổi tệp chính 1:06:21 Thay đổi Vertex Shader 1:06: 43 Đầu vào chính 1:07:38 Đầu vào chuột 1:09:21 Sửa Máy ảnh Nhảy 1:09:49 Nhận xét cho Ánh sáng máy ảnh 1:10:13 Sửa đổi Máy ảnh 1:10:30 Khối sáng 1:10:50 Màu sáng 1: 12: 03 Ánh sáng khuếch tán & Chuẩn mực 1:15:36 Ánh sáng xung quanh 1:16:18 Ánh sáng đặc trưng 1:17:54 Nhận xét cho Bản đồ thông số ánh sáng 1:18:15 Sửa đổi kết cấu Lớp 1:18:34 Mặt phẳng có kết cấu 1:19 : 06 Lý thuyết về Bản đồ Đặc điểm 1:19:30 Triển khai Bản đồ Đặc điểm 1:20:06 Kết thúc Đối với Bản đồ Đặc điểm Các loại ánh sáng 1:20:16 Các loại ánh sáng 1:20:26 Điểm sáng 1:20:41 Độ suy giảm cường độ 1:20 : 51 Luật bình phương nghịch đảo 1:21:03 Phương trình cường độ CG 1:21:36 Thực hiện suy giảm 1:22:09 D irectio nal Light 1:22:52 Spotlight 1:23:08 Light Cones 1:23:18 Cones So sánh 1:23:31 Cos và Angle 1:23:45 Kết thúc Spotlight 1:24:19 Nhận xét cho các loại lưới ánh sáng Lớp 1:24:33 Giới thiệu về Lớp lưới 1:24:46 Định nghĩa lưới 1:25:01 Tiêu đề Lớp lưới 1:25:58 Sửa đổi Lớp VBO 1:27:06 Sửa đổi Lớp EBO 1:27:16 Trình tạo lưới 1: 27: 41 Sắp xếp lại bố cục Shader 1:28:10 Chức năng vẽ lưới I 1:28:51 Sửa đổi lớp kết cấu 1:29:22 Chức năng vẽ lưới II 1:29:54 Sửa đổi đồng phục 1:30:20 Chính. cpp Thay đổi 1:31:06 Nhận xét cho Mô hình lớp lưới Đang tải 1:31:28 Giới thiệu về Tải mô hình 1:31:47 Lưu ý nhỏ về Mô hình 3D 1:32:27 Thư viện JSON 1:32:41 Tiêu đề mô hình 1:33: 03 Mô hình.cpp Tệp 1:33:13 Cấu trúc tệp JSON 1:33:30 Lấy dữ liệu nhị phân 1:34:07 Cấu trúc tệp glTF 1:36:28 getFloats () và getIndices () 1:39:09 Hàm nhóm 1 : 39:19 assemblyVertices () 1:39:50 Sửa đổi lớp kết cấu 1:40:22 getTextures () 1:41:50 tảiMesh () 1:42:23 Biến đổi ma trận E xplanation 1:42:54 traverseNode () Khai báo 1:43:28 Sửa đổi Lớp lưới 1:43:41 Sửa đổi Vertex Shader 1:44:15 traverseNode () Viết 1:45:18 Sửa đổi Tập tin Main.cpp 1: 45: 28 Ví dụ về Mô hình 1:46:01 Nhận xét cho Tải mô hình

OpenGL Course – Create 3D and 2D Graphics With C++ “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=45MIykWJ-C4

Tags: #OpenGL #Create #Graphics

Từ khóa: cach sua loi game output minecraft,[vid_tags]

Vzone là trang web đánh giá sản phẩm và mẹo vặt hàng đầu tại Việt Nam.
Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực cụ thể với phương châm mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn tuyệt vời trước khi đưa ra quyết định tiêu dùng cho gia đình bạn.