“Tất tần tật” về tủ đông Kangaroo KG 699C1 – 699L, 1 ngăn đông

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1 “Tất tần tật” về tủ đông Kangaroo KG 699C1 - 699L, 1 ngăn đông 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2“Tất tần tật” về tủ đông Kangaroo KG 699C1 - 699L, 1 ngăn đông 3

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG “Tất tần tật” về tủ đông Kangaroo KG 699C1 - 699L, 1 ngăn đông 3

“Tất tần tật” về Tủ đông, 1 ngăn đá Kangaroo KG 699C1 – 699L